Pancake öykülerinde memleketi Batı Virginia kırsalını ve bölge insanını usta ve kıvrak bir dille anlatıyor:
Bakımsız çiftlikleri, kapanmaya yüz tutmuş kömür madenlerini, geçmişin söküp atılamayan ağır mirasını,
her şeyini kaybedip yine de inatla doğduğu topraklara bağlı kalan madencileri, çiftçileri, kamyon şoförlerini.
Bu öyküler yoksulluk ve ümitsizlik kıskacındaki yöre insanının hıncını, tatminsizliğini ve özlemlerini tüm
keskinliğiyle resmediyor. Pancake derin bir melankoli ve kara bir çaresizlikle kuşatılmış olmalarına rağmen
dik durmaya çalışan insanların ozanı.


“Pancake’nin olağanüstü bir anlatı dili var; gözünü budaktan sakınmayan, yalın gerçekliğin sertliğine sahip
keskin bir ses bu.” – Margaret Atwood

“Bu genç yazar öyle olağanüstü yetenekli ki, insanın bu ilk çalışmayı Hemingway’la kıyaslayası geliyor.”
– Joyce Carol Oates

“Gerçek bir edebi deha.” – The Guardian

KIŞIN İLK GÜNÜ

KİTAPLARIMIZ

MEDYADA YÜZ KİTAP